Hoàng Anh Triết

Co-Founder – Software Engineer
LinkedinPinterestInstagram

Biography

Với 8 năm kinh nghiệm lập trình hệ thống, tôi đảm nhiệm vai trò phát triển hệ thống phần mềm ERP cho Helpdesk Box và điều hành cách Dịch vụ về máy chủ, tổng đài ảo Void IP, Email doanh nghiệp.

Chronology

2014 – 2022
Work at Probox Service Company

2022 

Work at Helpdesk Box Company

Skills

System Admin
Sql Engineer
Coding Skill
WordPress

CONTACT INFO

Phone : 001 234 56 79
Email : hello@dream-theme.com